Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

THU VẮNG

cung-ngam-bo-anh-hoa-cuc-tuyet-dep-va-y-nghia-hinh-8


                                                             (Ảnh: phunudep)

                                                                                                               Đóa hoa vàng bên nắng,
                                                                                Rung rinh đón thu về.
                                                                                Bên hiên nhà vắng lặng.
                                                                                Trình tự chuổi dài lê.
 
                                                                               Đến đi chưa từng hẹn,
                                                                                Nhưng chẳng là ngẫu nhiên.
                                                                                Trùng trùng theo duyên khởi
                                                                                Giữa khoảng trời vô biên.
 
                                                                                Nhìn tuần hoàn sinh diệt,
                                                                                Vạn vật mãi đổi thay,
                                                                                Cho đi rồi lấy lại.
                                                                                Thong thả bước từng ngày.
 
                                                                                Vạn pháp vốn hiển bày,
                                                                                Tập tính nguyện đổi thay,
                                                                                Theo chân về nguồn cội,
                                                                                Gọt bỏ bao lớp dày.
 
                                                                                                          Minh Đạo

ttp://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://quangduc.com/author/post/10951/1/minh-dao
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
https://thuvienhoasen.org/p98/tho-nhac-phap-am
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114
http://www.hoalinhthoai.com/poetry/Tho-Van.html

Không có nhận xét nào: