Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

THƠ và BẠN


                                                                         Kết quả hình ảnh cho tình bạn thơ xưa
                                                                                                                            Hinh ocuaso
                                                                     
                                                                             THƠ và BẠN
                                                                      “Song điệp độc vận”

                                                            Bốn phương gặp BẠN dệt vần THƠ,
                                                            Thấu rõ duyên đời BẠN nối THƠ.
                                                            Tao nhã  THƠ vui thắm nghĩa BẠN,
                                                            Khiêm nhường BẠN quí sáng tình THƠ.
                                                            Ngôn từ cân nhắc THƠ là BẠN,
                                                            Giọng điệu khoan dung BẠN vốn THƠ.
                                                            THƠ trẻ  nhân niềm say kết BẠN,
                                                            BẠN nâng ta đỡ rộn cầu THƠ.

                                                                                       Ngày 5/11/2017
                                                                                      Đao Quang Minh                                                                      THƠ và BẠN. (Bài họa y đề)

                                                             Xướng họa vui cùng với BẠN THƠ.
                                                             Câu đầu chúc BẠN với bài THƠ.
                                                             Lời tôi sáng mãi vào thơ BẠN.
                                                             Ý BẠN luôn ngời đến tập THƠ.
                                                             Ấp ủ thân tình THƠ kết BẠN.
                                                             Dâng tràn nghĩa BẠN kẻ làm THƠ.
                                                             THƠ hoài tỏa ánh trong lòng BẠN.
                                                             BẠN vẫn đồng hành điệp khúc THƠ.

                                                                                                 5/11/17
                                                                                           Trai Dang Van
 

 

 

Không có nhận xét nào: