Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA - Thầy Thích Chúc Hiền - Minh Đạo


                                                                                                            

THƠ XƯỚNG HOA  (Thích Chúc Hiền – Minh Đạo)
 

NỖI NHỚ NIỀM YÊU ( Bài họa)

Gió thoảng mây vờn chỉ thoáng qua,
Bên triền dốc phẳng dỗi phong sa.
Mưa về thấm đẫm xuôi bờ lá,
Nắng đến vươn dài rộng thảm  hoa.
Cánh sóng lao xao hờn cát lặng,
Thềm trăng rộn rã nuối đêm tà.
Bình yên một thuở còn in bóng,
Nỗi nhớ niềm yêu của vạn nhà…

 Ngày 29/12/2017
Minh Đạo

 
Nha Trang Hoài Cảm   (Bài xướng)

Mênh mang sóng nước nắng vờn qua,
Cát trắng cò bay nương cánh sa.
Lớp lớp thuyền về trăng rọi lá,
Tầng tầng mây phủ gió lòn hoa.
Chuông chùa thánh thoát, vơi niềm tục,
Phật tượng trang nghiêm, lắng nghiệp tà.
Nhớ Tháp Bà xưa hương khấn nguyện,
Nha Trang biển thắm, thắm tình nhà...!

 2017
Thích Chúc Hiền

 CƠ TRỜI  (Bài họa)

Chiều qua sợi nắng mượt hong vàng,
Thoáng chốc trời vung ứa cảnh tàn.
Tội nghiệp dân tình lâm nẻo tránh,
Thương cho biển nước rộn đường dông.
Duyên lành ai biết bày mưa gió,
Lẽ phải nào hay dấu tấm màn.
Khổ cực truân chuyên đời vẫn thế,
Un lòng  thánh thiện nguyện tròn dâng.

 Ngày 29/12/2017
Minh Đạo

 Vạn Giã Hoài Cảm (bài xướng)

Vạn Giã đường quê rực nắng vàng,
Bão qua còn để cảnh hoang tàn.
Dân lành thấp thỏm nơi làng mạc,
Cỏ nội bồn chồn chốn bão giông.
Bãi Gạo im lìm thuyền quạnh quẽ,
Hòn Nung lặng lẽ bến mơ màng.
Thiên tai đổ xuống bao người khổ,
Cứu trợ: Tình thâm, nghĩa trọng dâng...!

12/2017
Thích chúc Hiền

 CẢNH THIỀN (Họa)

Ngại vướng trần gian lặng cảnh thiền,
Lều tranh gió lộng cũng cơ duyên.
Luôn ôm kệ diệu soi đường giác,
Mãi hội tâm an rõ tánh nguyền.
Đoạn hết lời qua tình chẳng khuất,
Thôi xao việc đến dạ không điên.
Trang nghiêm cửa Phật nương thanh tịnh,
Cặn kẽ nguồn chơn bặt ảo huyền.

Ngày 30/12/2017
Minh Đạo

 Đức Sơn Hoài Cảm (Xướng)

Chùa quê tĩnh lặng gợi nguồn thiền,
Cảnh trí thanh bình buông vạn duyên.
Đá dựng ghi lời thay thệ nguyện,
Cây trồng viết chữ thế tâm nguyền.
Chuông khuya điểm tiếng vơi niềm tục,
Mõ sớm khua âm lặng đảo điên
Dặm lữ quay về nương cửa Phật,
Đức Sơn rạng chiếu ánh trăng huyền...!

12/2017
Thích Chúc Hiền

 

Không có nhận xét nào: