Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2017                                                           MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

                                                        Chói lọi huy hoàng đón hiển vinh,
                                                         Hang lừa Thánh tử lúc sơ sinh.
                                                         Người đời cám dỗ nhòa nhân tính,
                                                         Thiên Chúa ban ơn rạng đức tin.
                                                         Giọng khẩn trần gian theo nẻo chính,
                                                         Lời xin cõi thế rõ đường minh.
                                                         Hàm ân dẫn dắt nhà hưng thịnh,
                                                         Ấm áp quần sanh mãi thái bình.

                                                                                Ngày 21/12/2017
                                                                               Đạo Quang Minh

                                                                    GIÁNG SINH (Họa)

                                                        Ngôi cao hiển hách đấng tôn vinh.
                                                        Máng cỏ Hài Đồng chúa Giáng Sinh .
                                                        Thế tục an vui ngời đức tính.
                                                        Thiên đàng hạnh phúc rạng niềm tin .
                                                        Kinh cầu khúc chiết nêu tà chính .
                                                        Nguyện vọng đề huề tránh lậu minh *
                                                        Cứu rỗi muôn nhà mong phú thịnh.
                                                        Cưu mang vạn chúng sống yên bình .
                                                           ----------------------
                                                           *hẹp hòi ,tối tăm .
                                                                                    22/12/2017
                                                                             Dương Khắc Nhân


                                                            MỪNG CHÚA GIÁNG SINH (Họa)

                                                        Nhân hoà kính cẩn lạy cầu xin
                                                        Ngục khổ trần gian mãi thái bình
                                                        Thủy dữ ngàn phương rèn dịu tính
                                                        Phong cuồng vạn chốn dưỡng lành tin
                                                        Thuyền nương nạn giải ven đường chính
                                                        Hạc cưỡi căn trừ đỉnh dốc minh
                                                        Vững bước gìn tâm luôn trẻ tịnh
                                                        Nơi lòng ngưỡng mộ chúa huyền linh


                                                                                       23-12-17.
                                                                                     Phung Phan

 

 

Không có nhận xét nào: