Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

SỐNG VUI TU HỌC (Thơ)
   Sống Vui Tu Học

Bàn phím vui trong tuổi cuối đời
Tháng ngày nhìn lại tóc bạc phơi
Đường đi còn mãi trong tâm thức
Tánh Phật trong ta vẫn sáng ngời
Thế sự thăng trầm xin bỏ lại
Phút giây thiền toạ chẳng hề vơi
Sống vui tu học cùng Thầy bạn
Cuộc sống muôn đời thật thảnh thơi.

    Dallas Texas, 17-10-2019
           Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: