Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

NIỀM VUI HỌC ĐẠO (Thơ)
Niềm Vui Học Đạo

Niềm vui học đạo tháng ngày
Vào chùa quét lá miệt mài công phu
Canh khuya thức dậy tiến tu
Con đường Phật Pháp tiếp thu dễ dàng
Ân Thầy giáo dưỡng cưu mang
Bạn bè sách tấn bước đàng dấn thân
Hồng chung tiếng gọi thoát trần
Quay đầu là bến xoá dần nghiệp dư
Chuyên tâm sống đạo nhân từ
Niềm vui học đạo chẳng chừ một ai.

   Dallas Texas, 28-10-2019
           Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: