Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

MẸ

                                                            
                                               Mấy mươi năm nhớ Mẹ ta xưa
                                               Kĩu kịt lưng còng gánh đậu trưa
                                               Thương Mẹ thương đời thường vất vả
                                               Thơ ngây trẻ dại biết lời thưa
                                                           Thời gian dòng chảy ánh tà dương
                                                           Tạc dạ công ơn những đoạn trường
                                                           Nguyện cầu Phật Tổ mong siêu thoát
                                                           Có Mẹ con trong chốn lạc thường...
                                                                                          Minh Đạo
   

                                             
Không có nhận xét nào: