Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN


                                                Quỳ gối chấp tay trước Phật đài
                                                Kính mừng Phật đản đến năm nay
                                                Nguyện cầu pháp giới luôn soi chiếu
                                                Tỏa sáng đèn tâm khó hiển bày
                                                
                                                 Nhân loại bình yên cùng nhịp sống
                                                Quê hương tươi đẹp tựa bao ngày
                                                Nghĩa không thanh tịnh tâm bừng sáng
                                                Đạo pháp thẳm sâu tỏa chốn này
                                                                                Minh Đạo - 2015


Không có nhận xét nào: