Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

TÂM BÌNH                                                                             TÂM BÌNH 

                                                               Bình tâm thanh thản giữa đời này,  
                                                               Thương giận buồn vui chẳng tỏ bày,  
                                                               Độ lượng từ bi nguồn phước tuệ,
                                                               An nhiên tự tại quả lành thay.

                                                                                                      Minh Đạo
 


Không có nhận xét nào: