Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

ĐƯỜNG HOA                                                                                              ĐƯỜNG HOA

                                                                   Chào xuân phố thị tại đường hoa,
                                                                   Rạng sáng đầu năm dạo khắp qua.
                                                                   Ngõ trúc lều tranh in nắng rọi,
                                                                   Bờ đê ruộng lúa giả sương pha.
                                                                   Người thăm rảo bước tình vời vợi,
                                                                   Khách viếng dừng chân cảnh thiết tha.
                                                                   Tống cựu nghinh tân lòng hối hả,
                                                                   Giàu sang phú quí thoảng hương nhà.


                                                                                                              Minh Đạo
                                                                            ( Mồng 1 Tết Bính Thân – 2016 )

Không có nhận xét nào: