Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

NHƯ LÀ HẠT BỤI (Tánh Thiện)


                                                                        Kết quả hình ảnh cho bụi


                                                                           Nếu như đã chọn con đường tu Phật
                                                                           Ta chẳng cần tính đến chuyện hơn thua
                                                                           Cuộc đời này như ngọn cỏ gió lùa
                                                                           Mỗi giây phút là bay đi tất cả .


                                                                           Nếu đã biết thì ta nên buông xả
                                                                           Cho lòng mình nhẹ hẳn với thời gian
                                                                           Dù vô thường (đến) ta cũng  vẫn hân hoan
                                                                           Chẳng có chi mà phải lo với sợ .


                                                                           Nếu như hiểu thân xác là tạm bợ
                                                                           Có gì đâu tranh chấp mãi gần xa
                                                                           Hãy xem mình như hạt bụi giữa ngàn hoa
                                                                           Nhẹ nhàng đến và đi cùng mây trắng .


                                                                                                   Tánh Thiện
                                                                                                    27-10-2017

Không có nhận xét nào: