Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

TRĂNG VÀ THƠ (Xướng họa Đường thi)


                                                                    Hinh thidanvietnam


                                                                               TRĂNG và THƠ
                                                             ( Thủ nhất thanh (Nhất đồng) – Độc vận )


                                                                 TRĂNG đậu bên hiên chột dạ THƠ,
                                                                 TRĂNG huyền lơ lững gợi tình THƠ...

                                                                 TRĂNG xuyên mây bạc vờn cơn gió
                                                                 TRĂNG liếc vườn hoa kết vận THƠ
                                                                 TRĂNG thiếu sương khuya hờn cõi mộng
                                                                 TRĂNG nghiêng phòng nhỏ chạnh niềm THƠ
                                                                 TRĂNG qua trần thế xua đêm lạnh
                                                                 TRĂNG ngự giữa trời khởi sắc THƠ.


                                                                                                 Ngày 29/10/2017
                                                                                                 Đao Quang Minh


                                                                            Trai Dang Van Bài họa y đề..

                                                                               TRĂNG & THƠ.

                                                                TRĂNG lên trở giấc những hồn THƠ.
                                                                TRĂNG sáng khơi vần tỏa ánh THƠ.
                                                                TRĂNG tỏ bà tôi hờn tiếng gió.
                                                                TRĂNG mờ chị ấy giận lời THƠ.
                                                                TRĂNG đùa nhánh liễu trên hàng dậu.
                                                                TRĂNG quở cành thông dưới vận THƠ.
                                                                TRĂNG cứ vui tìm ai thưởng ngoạn.
                                                                TRĂNG tàn kết thúc một bài thơ.


                                                                                                        30/10/17
                                                                                                  Trai Dang Van

 

Không có nhận xét nào: