Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

ĐÀM HƯƠNG LAN XA (Thích Chúc Hiền)

                                                                         Hình ảnh có liên quan


                                                                   ĐÀM HƯƠNG LAN XA

                                                            (Thành Kính Tưởng Niệm Giác Linh
                                                             Hoà Thượng thượng Đức hạ Niệm.)

                                                           Ôn nằm xuống trong âm thầm cô tịch,
                                                           Mà hương thơm bay khắp cõi Ta Bà.
                                                           Dù ngữ ngôn không tán ngợi khen ca,
                                                           Nhưng lặng lẽ muôn con tim nhỏ lệ.

                                                           Con gặp Ôn chỉ đôi lần đây đó,
                                                           Ở Santa Ana hay Bát Nhã Temple.
                                                           Với nụ thiền Ôn tỏa rạng thanh cao,
                                                           Con cung kính chấp tay Nam Mô Phật.

                                                           Con không biết đạo hiệu Ôn gì cả,
                                                           Chỉ dõi theo nghi dáng thật hiền hoà.
                                                           Bậc xuất trần uy đức thật bao la,
                                                           Dù không nói nhưng ngữ ngôn diễm tuyệt...!

                                                           Rồi từ đó đôi chân người khất sĩ,
                                                           Đã du phương hoá độ cho bao người.
                                                           Chốn già lam luôn hiển nụ thiền tươi,
                                                           Làm tỏa sáng soi đường cho môn đệ.

                                                           Con những tưởng Ôn ung dung hiển thị,
                                                           Trụ Ta Bà để giúp ích chúng sanh.
                                                           Nào ngờ đâu sanh tử lại quá nhanh,
                                                           Ôn vội nhập vào vô tung bất diệt.

                                                           Hoàng hôn xuống, con hay Ôn viên tịch,
                                                           Lòng bâng khuâng khắc khoải thật bùi ngùi,
                                                           Lặng thầm đi con cứ để lệ rơi,
                                                           Cho vơi bớt nỗi niềm khi xúc động.

                                                           Trên di ảnh Ôn từ hoà rất mực,
                                                           Nụ thiền trong còn tỏa sáng nơi đây...!
                                                           Hoa Vô Ưu (*) tứ chúng viếng đêm ngày,
                                                           Nay cũng đã hơn ba mươi  ngàn lượt.

                                                           Chỉ như thế cũng đủ cho con biết,
                                                           Niềm quan tâm tứ chúng tưởng đến Ôn.
                                                           Bậc chân nhân giao cảm đến xa gần,
                                                           Khi khuất bóng hương thơm còn lan mãi...!
                 
                                                           Trời Cali nắng vàng thêm gió nóng,
                                                           Miền chơn như Ôn lặng lẽ đi về.
                                                           Tứ chúng buồn man mác khắp đồng quê,
                                                           Con khấp viết đôi dòng hầu tiễn biệt!

                                                           Thầm khấn nguyện Ôn cao đăng thượng phẩm,
                                                           Đài liên hoa Ôn tự tại tiêu dao.
                                                           Hiện Đàm Hoa hồi nhập chốn Ta Bà
                                                           Để Ưu Đàm (*)rạng ngời trong muôn thuở...!

                                                                                      Hậu Học- Chúc Hiền ( Khấp Bái)

                                                    -----------------------------------------
                               Ghi Chú: (*) Hoa Vô Ưu: Trang nhà Hoa Vô Ưu.
                                (*) Ưu Đàm: Chùa Ưu Đàm, Marina, CAlifornia.

 

Không có nhận xét nào: