Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

THU SANG

                                                                                         
Kết quả hình ảnh cho mùa thu

                                                            Hết hè trở lại đón thu sang,
                                                            Vạn vật duyên sinh, chẳng buộc ràng.
                                                            Hôm trước ra vườn, say cảnh vắng,
                                                            Ngày sau xuống chợ, luyến non ngàn.
                                                            Trăng soi bóng nước lờ mờ hiện,
                                                            Chim hót rừng khuya rộn rã vang.
                                                            Sắc tướng chập chờn tùy động tĩnh,
                                                            Việc qua chuyện đến với thời gian.


                                                                                    Tháng 8/2017
                                                                                         Minh Đạo

ttp://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/

Không có nhận xét nào: