Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

BỤI (Xướng họa Đường thi)                                                                                        BỤI
                                                                     Thủ nhất thanh (Nhất đồng)


                                                                 BỤI bám thân nhơ chịu đớn đau,
                                                                 BỤI dơ năng quét mãi tươi màu....

                                                                 BỤI hằn bên vách thay tường xám,
                                                                 BỤI chiếu trên đầu thấy trắng phau.
                                                                 BỤI lắng tâm trong vương khổ lụy,
                                                                 BỤI mờ trí sáng chịu ưu sầu.
                                                                 BỤI qua khắp nẻo xua quang rạng,
                                                                 BỤI hết trần gian thật nhiệm mầu.


                                                                                                 Ngày 15/10/2017
                                                                                                Đao Quang Minh


                                                                        BỤI. Trai Dang Van Bài họa:y đề
 
                                                                 BỤI vào mắt đỏ xót xa đau.
                                                                 BỤI vướng lên mi má nhạt màu.
                                                                 BỤI bám trên tường vôi bạc trắng.
                                                                 BỤI bay đến lớp ghế vàng phau.
                                                                 BỤI đầy công sở người làm sợ.
                                                                 BỤI ở nhà tư thím chủ sầu.
                                                                 BỤi khắp trần gian sao tẩy hết.
                                                                 BỤI mờ chẳng thấy ánh đèn mầu.


                                                                                                          16/10/17
                                                                                                     Trai Dang Van

Không có nhận xét nào: