Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

CHÙA THIÊNG (Thơ)

                                                                             


                                                                               CHÙA THIÊNG

                                                                 Dốc đá ven đường tiến thẳng non,
                                                                 Sương chùng suối róc cảnh chon von.
                                                                 Qui chơn thấy lẽ không tìm ngọn,
                                                                 Lập  hạnh vun đời vẫn nguyện con.
                                                                 Luồng Bát Nhã hằng soi trí nõn,
                                                                 Cửa từ bi mãi chỉnh tâm thon.
                                                                 Tôn nghiêm kính lễ tin người chọn,
                                                                 Pháp giới huân tu tuệ giác tròn.

                                                                                             16/6/2018
                                                                                              Minh Đạo

Không có nhận xét nào: