Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

HỘI NGỘ CÔ TRÒ (Thơ)

                                                     


                                                                       HỘI NGỘ CÔ TRÒ
                                                 (Tặng cô Hồng Võ và CHS 10A1-Niên khoá 1979-1982 Trường Quốc Học - Huế )

                                                                Buổi hẹn lâu rồi… lắng cõi thơ…
                                                                Thời qua cứ tưởng chuyện hoen mờ…
                                                                Riêng hình có được lòng như ngỡ…
                                                                Cả mộng hoài ru nỗi ví chờ.
                                                                Lại nhắc đường xưa hòng chẳng lỡ,
                                                                Về xuôi nẻo mới buộc không lờ…
                                                                Bên nhau hiểu thấu đời thêm đỡ,
                                                                Nghĩa trọng tình sâu gởi đến bờ.

                                                                                                    26/6/2018
                                                                                                  Minh Quang

Không có nhận xét nào: