Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

CHUYỆN XƯA (Thơ)

                                                                                  


                                                                 CHUYỆN XƯA (Ngũ độ thanh - Bát vĩ đồng âm)

                                                          Bóng ngã chiều rơi lặng nẻo đầy,
                                                          Bên thềm thuở nọ lướt trời mây.
                                                          Về trong nỗi nhớ thời đun đẩy,
                                                          Dỗi đoạn ngày thương cảnh nhún rầy.
                                                          Kẻ hận duyên chùng hong cõi ấy,
                                                          Người đong chốn cũ giỗi tình đây.
                                                          Càng xuôi kỷ niệm mờ trang giấy,
                                                          Vẫn sợ lời than tổn dáng gầy.

                                                                                        19/6/2018
                                                                                        Minh Đạo

Không có nhận xét nào: