Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

CÒN VƯƠNG (Thơ)

Kết quả hình ảnh cho chiều về
                                                                             ( Hình Internet )  
                                                                                    


                                                                                  CÒN VƯƠNG
                                                                     (Ngũ độ thanh - Bát vĩ đồng âm)

                                                                Còn vương kiếp nạn chẳng do trời
                                                                Hỏi hết dương trần rõ bậu khơi
                                                                Vạn sắc bày qua lòng vẫn khởi!
                                                                Trăm niềm rảo đến dạ nào lơi…
                                                                Nhìn quanh lắm chặng sầu nao mới…
                                                                Ngẫm lại bao điều khổ khó vơi!
                                                                Mãi cứ rèn tâm đừng hận bởi…
                                                                Tìm về nẻo chánh lặng tình ngơi.

                                                                                                 16/6/2018
                                                                                                  Minh Đạo


Không có nhận xét nào: