Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

SÔNG QUÊ (Thơ xướng họa)
SÔNG QUÊ
( Họa vận theo bài THONG DONG VÀO HẠ ( Nhà thơ Kỳ Hải Phan) )
Sông thời mãi lượn uốn đường quanh,
Khúc khủyu về theo giữ ngọn nhành.
Rạng rỡ chiều thu mờ dải tím,
Yên bình tháng hạ ửng viền xanh.
Dân tình rõ lối nương đời thuận,
Phước lộc thừa ân để cõi lành.
Bởi nhận lòng đây hoài nỗi nhớ,
Đi cùng kỷ niệm khó rời nhanh.

12/4/2019

Lê Trí Viễn HƯƠNG XƯA
Gió thoảng hương tràn rộn nỗi quanh
Vui nhìn lối nhỏ dạ thương đành
Nương thời lão giả soi đầu bạc
Để quãng quê mùa nợ tóc xanh
Dẫu hiểu đời không hoài mát dịu
Còn xui phận chẳng đỡ trong lành
Ai về chốn cũ thầm liên tưởng
Chuyển vận theo dòng mãi lướt nhanh.
13/4/2019
Đình Diệm HTMKÍNH HỌA
NGHE TÌNH VẠN THUỞ
Theo dòng nước chảy cuộn co quanh
Lặng lẽ về xuôi giữ ngọn ngành
Thanh thỏa mây loang mờ ráng đỏ
Thảnh thơi khói tỏa mịt bờ xanh
Bao thu đất khách vương trần lụy
Một thoáng trăng quê hiện chốn lành
Lắng đọng tre ru bờ liễu biếc
Nghe tình vạn thuở thoảng qua nhanh!
Hương Thềm Mây – GM Nguyễn Đình Diệm
13.4.2019
Nguyễn Như Nhiên BỜ MƯƠNG RUỘNG CỎ
Rộn rã bờ mương trải mát quanh,
Mùa lên ruộng cỏ sớm vươn nhành.
Yên bình một thuở tràn hương ngát,
Rạng rỡ bao đời mở lối xanh.
Lộc nõn lòng nương thời chẳng mất,
Tình thơ nghĩa cảm dạ không đành.
Ôm tròn kỷ niệm thì đâu nỡ,
Sợ nỗi xuân nồng rảo bước nhanh.
13/4/2019
Nguyễn Như Nhiên(Kính họa)
Văn Trung Le "". NƯỚC LỚN RÒNG. ""
Con nước theo thời lên xuống quanh
Lục bình xuôi ngược biết đôi nhành
Chảy ra từ rạch lòng sông cạn
Nước biển tràn vào mặn trổ xanh
Ròng lớn xưa nay định rỏ rành
Nương theo dòng chảy chọn an lành
Đò ngang lập lững trong cô quạnh
Mát mái xuôi chèo cập bến nhanh
Ngày 13/4/2019

Minh Quang HƯƠNG MÙA
Hương mùa chẳng rõ… mãi nhớ quanh,
Mấy thuở niềm vui cũng đoạn đành.
Nỏ giận duyên chùng đau kiếp bạc,
Đâu hờn mối lỡ nản tình xanh.
Trong hiền lẳng lặng ngày sông suối…
Mát mẻ bình yên lẽ ngọn ngành…
Kỷ niệm dằng dai thành nghĩa thấm,
Theo dòng thế sự ngẫm hoài nhanh.
14/2/2019
Minh Quang (Kính họa)

Duc Au 14/4 phúc lũy.
“Dân tình rõ lối nương đời thuận,
Phước lộc thừa ân để cõi lành”(Viên Minh)
DÂN ước trọn trao đỗi dạ thành
TÌNH ngay lý vẹn mãi thông hanh
RÕ khơi gìn nghĩa lưu nguồn cội
LỐI khởi giữ tình luyến ngọn ngành
NƯƠNG nguyện gian trần xua bất hạnh
ĐỜI nguyền xở thế buộc đua tranh
THUẬN niềm liệu đắng ngấm kiêu hãnh
PHƯỚC LỘC THỪA ÂN ĐỂ CÕI LÀNH!

* PL khoán thi - Mượn câu thi Thi SƯ Viên Minh.
( SÔNG QUÊ - Viên Minh ).

Không có nhận xét nào: