Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

SEN VÀ BÙN (Nguyễn Ngọc Luật)                 SEN VÀ BÙN
Khi mê bùn chỉ là bùn
Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen!
Khi mê chỉ thấy bùn đen
Ngộ rồi mới thấy đài sen sáng ngời!
                         Nguyễn Ngọc Luật

Không có nhận xét nào: