Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

CUNG CHÚC TÂN XUÂN (Thơ xướng họa)CUNG CHÚC TÂN XUÂN
CUNG nghinh Kỷ Hợi chén men nồng
CHÚC cả dương trần vẫy nạn xong
TÂN phúc tùy duyên hằng thỏa dạ
XUÂN an đối cảnh chẳng vương lòng
VẠN điều trí sáng, vờn mây lộng
SỰ việc tình chân, chuyển hạnh bồng
NHƯ nguyện đau thương đều dứt bỏ
Ý lời thuân nhĩ, lắng tâm trong.
6/2/2019
Viên Minh

Duc Au CUNG CHÚC TÂN XUÂN bài họa: phúc lũy.
CUNG kính xin dâng ly rượu nồng
CHÚC mừng công việc thảy xuôi thông`
TÂN niên lộc đáo khơi yên dạ
XUÂN mới tài lai khởi mát lòng
VẠN trí thuận dòng dầu gió lộng
SỰ tâm ngược hướng mặc mây bồng
NHƯ lời thề hẹn nỏ tuyên rỗng
Ý thỏa giữ tròn vẹn trắng trong !
Duc Au 7/2

Minh Quang Kính họa: CUNG CHÚC TÂN XUÂN
CUNG thỉnh nàng hoa, thắm lộc nồng
CHÚC nhiều ước nguyện thảy cùng xong
TÂN niên hạnh phúc vui muôn dạ ,
XUÂN mới bình yên nhẹ tấc lòng
VẠN chuyện cho qua, tìm cõi lắng
SỰ chi bỏ hết, thưởng hương bồng
NHƯ như bổn tánh tròn qui nẻo
Ý thấu xây niềm cải nghiệp trong.
7/2/2019

Đình Diệm
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
CUNG thỉnh nường xuân cạn chén nồng
CHÚC mừng mọi việc đã hoàn xong
TÂN lai phước lạc yên vui dạ
XUÂN đến thường an thỏa mãn lòng
VẠN cảnh tùy duyên nơi trí lặng
SỰ đời ứng cảnh nẻo tâm thông
NHƯ như giác quán vuông tròn hạnh
Ý chính tông phần rỏ đục trong.
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
07.02.2019http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/28076-cung-chuc-tan-xuan.html
http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/index.1.html

Không có nhận xét nào: