Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

LEO ĐÈO (Thơ xướng họa)LEO ĐÈO (Bát láy)
LỮNG THỮNG chồn chân khó bước đèo,
Thân càng LỂNH KHỂNH sức nào leo.
Nhìn ra MỜ MỊT bên lưng gió,
Ngẫm lại MÊNH MANG phận bọt bèo.
MỚI MẺ ngày lên thì cứ chợt,
GẬP GHỀNH chiều xuống cũng qua veo.
Tai ù trí giảm đâu MIÊN MIẾT,
ĐỀU ĐẶN nương người để dõi theo.
11/2019
Minh Quang

Tịnh Xá Huệ Đăng LẬN ĐẬN (Bát láy)
Chiều tan LẬN ĐẬN mới lưng đèo,
VẤT VẢ chốn trần gắng sức leo.
LẦN LỮA duyên qua như cánh gió,
ĐONG ĐƯA phận lụn tựa thân bèo.
Thực hư VÁ VÍU tâm đành lẫn,
Phải trái LAO XAO kiếp hết veo.
Hiểu vậy RẬP RÀNG nương giáo pháp,
Hương thiền PHẢNG PHẤT rõ đường theo…
11/2019
Tịnh Xá Huệ Đăng (Kính họa)

Lê Trí Viễn Kính họa:
LÒ MÒ (Bát láy)
LONG LANH nắng sớm tiến qua đèo,
Dốc đứng LÒ MÒ cố vượt leo.
LỈNH KỈNH hành trang lần nhịp bước,
LĂM XĂM gậy chống tụt ao bèo.
Lâu dần QUẾNH QUÁNG chân chùn mỏi,
Khó đỡ CỒN CÀO bụng đói veo.
Cũng bởi không lường nên LẬP CẬP,
LẦU BẦU đã lỡ gắng cùng theo.
12/11/2019
Lê Trí Viễn

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
DÕI BƯỚC THEO
Thắc thỏm trời chiều lại vượt đèo
Sương mờ loạng choạng biết sao leo
Mom men lối dốc bên triền níu
Mắc míu đường trơn cạnh phận bèo
Cũng hết lao đao như gió thoảng
Rồi qua vất vả tựa mưa vèo
Kiên trì lấn cấn nương bè pháp
Phảng phất hương thiền dõi bước theo
HƯƠNG THỀM MÂY 11.2019

Không có nhận xét nào: