Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

ƠN THẦY (Thơ xướng họa)

                                                                              Hình Internet

ƠN THẦY 
 ( Ngũ độ thanh -  Bát vĩ đồng âm - Thủ vĩ ngâm )

Ân Thầy lẫy hạt kết ngàn hoa,
Trải khắp đường thênh đặng nghĩa hòa.
Mãi gởi bao niềm qua xứ lạ,
Luôn kề vạn nỗi lướt trời xa.
Khơi nguồn thuở ấy giờ như đã.
Mộng vẻ thời nay lúc rõ đà.
Giữ chút ngày xanh thầm vị thỏa…
Ân Thầy lẫy hạt kết ngàn hoa.

16/11/2019
Minh Đạo

ƠN THẦY
 ( Ngũ độ thanh -  Bát vĩ đồng âm - Thủ vĩ ngâm )

Gởi trọn ân tình với lẵng hoa,
Ngàn năm nghĩa thấu để giao hòa.
Gieo mầm đất cỗi chồi xanh lạ,
Rõ sắc xuân hồng dải dọc xa.
Lối hẹn bao thời yên cảnh đã,
Niềm trao một thuở lắng duyên đà.
Theo cùng lễ Giáo mong Người thỏa,
Gởi trọn ân tình với lẵng hoa…

17/11/2019
Minh Quang (Kính họa)Phúc Điền Cẩn họa cùng Thầy:
ÂN THẦY (nđt – bvđâ – tvn)
Đông về lễ hội sáng rừng hoa,
Ngõ phố ngày vui thảy nhịp hòa.
Dẫu cảnh theo thời đâu nét lạ,
Tuy đường lỡ lối chẳng tình xa.
Hằng năm dạ khắc ơn Người đã,
Vạn nẻo niềm ghi giữ giáo đà.
Gắng tận lề xưa thầm nghĩa cả,
Đông về lễ hội sáng rừng hoa…
18/11/2019
Phúc Điền


Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
KHẮC DẠ ÂN THẦY
Ân nồng kính gửi những bông hoa
Mãi ngấm bao thu đã đượm hòa
Trải nghĩa vô cùng bao đất lạ
Trao đời tận ý những miền xa
Thuyền mang trí tuệ dường như đã
Lái chuyển đò tâm ấy cũng đà
Ánh sáng thầy soi ghi khắc dạ
Ân nồng kính gửi những bông hoa
HƯƠNG THỀM MÂY 18.11.2019Không có nhận xét nào: