Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

ƠN SÂU NGHĨA NẶNG (Thơ)

                                                                          Kết quả hình ảnh cho ân tình


                                                         ( Hình Internet )

Ơn Sâu Nghĩa Nặng

Ơn sâu nghĩa nặng tình người
Biết sao đền đáp cuộc đời chóng qua
Mai nầy dù có cách xa
Lòng ta vẫn nhớ món quà tình thương
Nhờ ơn Tam Bảo Diệu Thường
Khai thông tâm trí xoá mờ vô minh
Cuộc đời đẹp mãi chữ Tình
Tình yêu Đạo Pháp ân tình nghĩa sâu
Dù cho sóng gió bể dâu
Lòng nầy chẳng dám làm đau lòng người.

  Viết vào trước ngày Lễ Tạ
  Ơn 2019.
            Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: