Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

TRỌN NGHĨA

                                                                     
                                                       
                                                       
                                                                       TRỌN NGHĨA

                                                      Đa mang nghiệp dĩ sống cùng nhau,
                                                      Khiêm nhẫn tùy duyên tiến bước mau.
                                                      Vun quén tình thương xua nỗi khổ,
                                                      Tham cầu thiện pháp bớt niềm đau.
                                                      Gia đình bền vững nhìn sau trước,
                                                      Chồng vợ lâu dài  thấy trước sau.
                                                      Ơn đạo nương đời luôn thắm thiết,
                                                      Vượt qua bĩ cực hết lao đao. 

                                                                                      Minh Đạo - 2015

Không có nhận xét nào: