Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

SÂN CHƠI HÒA ĐIỆU

                                           
                               


                                                                    SÂN CHƠI HÒA ĐIỆU

                                                                                                                                       Kính họa y đề - Thầy  XY

                                                             Thơ ca xướng họa gặp nhau đây,
                                                             Hội tụ niềm vui mới có vầy.
                                                             Nét vẽ thênh thang tranh thủy mặc,
                                                             Lời văn khúc chiết cảnh trời mây.
                                                             Suối trong sáng tạo tình vun trọn,
                                                             Biển vắng trào dâng ý lấp đầy.
                                                             Bóng xế đời thương cùng thiện hữu,                                                                                                   Hoa thơm quả ngọt trĩu nhiều cây.

                                                                                                  Minh Đạo - 2015

Không có nhận xét nào: