Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

ƠN THẦY                                                                                   
 
                                                                                
                                                                       ƠN THẦY

                                                                                                           Bể khổ xoay vần quả nặng vai,
                                                                                                           Nhiêu đường lận đận tỏ cùng ai.
                                                                                                           Xuân kỳ nhập thế chìm đen trắng,
                                                                                                           Lão trượng xu thời vướng đúng sai.
                                                                                                           Quanh quẩn một đời trong xó ngõ,
                                                                                                           Tới lui vạn kiếp góc chân đài.
                                                                                                           Băn khoăn ngộ tĩnh nương thềm giáo,
                                                                                                           Lĩnh hội ơn Thầy nguyện sáng khai.


                                                                                                                                                Minh Đạo - 2015
                                                                                               

Không có nhận xét nào: