Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

TỪ ĐƯỜNG

                                                                       


                                                                                 TỪ ĐƯỜNG
                                                                                                       Thân tặng cậu VVB
                                                                Ân sâu tạc dạ lập từ đường,
                                                                Rạng rỡ uy nghiêm dưới ánh dương.
                                                                Lắm nghĩa quàng vai cùng Lục Tích,
                                                               Nhiều câu sánh bước với Hoàng Hương.
                                                               Cành nhân vạn thuở soi bao cõi, 
                                                               Cội phúc nghìn năm chiếu khắp phương.
                                                               Tổ đức  anh linh luôn tỏa sáng,
                                                               Tinh thần gia tộc mãi xuân trường.

                                                                                                       Minh Đạo - 2015                                                              

Không có nhận xét nào: