Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

NÉN NHANG

                                                             
               
       
                                                                                        NÉN NHANG

                                                                     Cưỡi hạc bay về tận cõi xa,
                                                                     Công ơn dưỡng dục khó phôi pha.
                                                                     Đem đường chân chất nhờ tình Mẹ,
                                                                     Dẫn lối quang minh cậy đức Cha.
                                                                     Khổ cực một đời không quản ngại,
                                                                     Gian nan trọn kiếp chẳng nề hà.
                                                                     Hương trầm phảng phất nương theo gió,
                                                                     Khấn nguyện song thân diện Phật Đà.

                                                                                                       Minh Đạo - 2015


Không có nhận xét nào: