Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

TĨNH LẶNG

                   
                            
                                                                               TĨNH LẶNG

                                                               Lẳng lặng ngồi yên một góc nhà,
                                                               Tọa thiền sớm tối những thời qua.
                                                               Tâm buông khỉ múa rong năm tháng,
                                                               Ý giữ trâu thuần cột sát na.
                                                               Bờ giác thênh thang luôn hướng đến,
                                                               Đường mê bế tắc khó tìm ra.
                                                               Vô sanh vốn pháp là chân thật,
                                                               Dạ ổn huệ sinh ánh Phật Đà.

                                                                                                      Minh Đạo

Không có nhận xét nào: