Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

XUÂN MƠ

                                                                                   
                                                                                                    XUÂN MƠ

                                                            Thức giấc đêm xuân giữa tĩnh mơ,
                                                            Ngỡ ngàng cầm bút viết dòng thơ.
                                                            Cảnh đời lưu lạc nương năm tháng,
                                                            Kiếp số lênh đênh níu phút giờ.
                                                            Trăng sáng ươm vần tâm rộn rã,
                                                            Phòng khuya dệt chữ ý vu vơ.
                                                            Trao qua đổi lại tìm hư thực,
                                                            Cố ngẫm tùy duyên trước vực bờ.

                                                            Vực bờ sâu thẳm giữa đời thương,
                                                            Mộng đẹp duyên may chẳng khác thường.
                                                            Lá úa đầu cành rơi đất cỏ,
                                                            Hoa khoe trước gió ngập vườn nương.
                                                            Mênh mang dâu bể lòng xao xuyến,
                                                            Lẩn thẩn bèo mây dạ vấn vương.
                                                            Chuông vọng canh khuya giờ đã mãn,
                                                            Đêm tàn chim hót tỏa hơi sương.

                                                                                                        Minh Đạo

Không có nhận xét nào: