Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

AN LẠC CẢM (Chùm thơ của thầy Thích Chúc Hiền)

 


                                                                     An Lạc Cảm

                                                      Tùng xanh thẳng đứng một thân cây,
                                                      Tán lá xoè ra mát đất này.
                                                      Sớm sớm chim kêu mừng nắng dậy,
                                                      Chiều chiều gió lộng gợi cờ bay.
                                                      Chùa im mõ sớm khua tan mộng,
                                                      Kệ bỗng chuông khuya thức tĩnh ngày.
                                                      Trúc biếc vờn lay hồ gợn sóng,
                                                      Vườn thiền tĩnh mịch ý thiền say...!


                                                                     Sơn Cư

                                                      Sơn Cư toả rạng ánh từ tâm,
                                                      Nhẹ bước chân đi giữa thế trần.
                                                      Thuyết pháp, trì kinh, ngâm diệu lý,
                                                      Xây chùa, tạo tượng, báo thâm ân.
                                                      Kim Sơn cảnh đẹp, trời trong sáng,
                                                      Ngọc Hải thuyền không, bến lặng trầm.
                                                      Phật ngự non cao, mây trải bóng,
                                                      Gió lành khẻ gọi, tiếng chuông ngân...!
 

                                                                     Xuân Sang
                                                                                   
                                                      Trời xanh, nắng ấm, tiết xuân sang,
                                                      Lộc trổ, chồi đơm, nụ thắm hồng.
                                                      Cảnh vật thanh bình muôn cảnh sáng,
                                                      Nhân sanh hạnh phúc vạn nhân thông.
                                                      Nguồn thơ tỏ rạng tình non nước,
                                                      Ý đạo chan hoà nghĩa tổ tông.
                                                      Niệm niệm triêm ân vun cội phúc,
                                                      Xuân sang mãn cảnh, dậy xuân lòng...!

                                                                                 California, 24-04-2018
                                                                                      Thích Chúc Hiền

Không có nhận xét nào: