Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

CHO NGÀY ẤM LẠI (Thơ)
                                                                     CHO NGÀY ẤM LẠI

                                                         Sang hè sưởi lại những thời mong.
                                                         Đã hết tình qua…cảnh rộn lòng.
                                                         Nắng ngã in hình tươi ảnh lộng,
                                                         Mây thừa thoảng gió lặng trời trong.
                                                         Thầm hương khắc nghĩa vun bờ mộng,
                                                         Trọn nẻo quàng vai hãm thác dòng.
                                                         Cảm chút người an hồn nhẹ bỗng,
                                                         Cho ngày ấm mãi khỏi cần hong.

                                                                                      7/4/2018
                                                                                      Minh Đạo

Không có nhận xét nào: