Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

BÌNH YÊN (Thơ)
                                                                           BÌNH YÊN

                                                     Thời thơ mộng ướp cõi phiêu bồng,
                                                     Nẻo cũ mơ huyền hết dạ trông.
                                                     Vọng cảnh tìm phương ngày thấy cỗi,
                                                     Đong niềm ngại buổi lúc sờn rong.
                                                     Kinh cầu ổn phận thôi đừng quén,
                                                     Mõ nguyện vui đời khỏi ước mong.
                                                     Phá cả trầm ngâm rời ngõ động,
                                                     Bình yên vẫn đẹp dưới mai hồng.

                                                                               19/4/2018
                                                                                Minh Đạo

Không có nhận xét nào: