Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

MƯA MÓC                   MƯA MÓC

Trăng rằm tỏa sáng khắp muôn nơi,
Ẩn hiện linh thiêng nhuốm đất trời.
Vạn vật mừng vui mầu sắc mới,
Quần sanh rạng rỡ ánh ngời tươi.
Mang theo khoáng đạt qua trần thế,
Xua hết u thâm tận cõi đời.
Hiểu thấu nguồn chơn đem phúc lạc,
Thiên cơ diệu pháp tựa trùng khơi.

                                   Minh Đạo


Không có nhận xét nào: