Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

NGÀY MỚI

                                                                
                   NGÀY MỚI

Ló dạng bình minh nở nụ cười,
Ngoài sân lá biếc rạng ngời tươi.
Hoa khoe hương sắc chào đầu ngõ,
Bướm lượn cánh xinh rộn góc trời.
Danh lợi đa mang buồn liễu rủ,
Thị phi vướng mắc khổ châu rơi.
An vui lý đạo bên duyên thắm,
Buông xả khoan hòa dạ thảnh thơi.

Buông xả khoan hòa dạ thảnh thơi,
Ân sâu tam bảo giữ trong đời.
Không nương phước báu sinh lười trễ,
Chẳng ỷ duyên may để nghỉ ngơi.
Cạnh pháp can trường qua những lúc,
Bên thầy chịu khó vượt bao thời.
Vươn cao chánh giác theo đường sáng,
Quả phúc siêng tu huệ tự khơi.

                                  Minh Đạo                 

   

Không có nhận xét nào: