Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

TRĂNG MƠ


                                                                                    Hình ảnh có liên quan

 
                                                           Giường nan xốc xếch dưới trăng vàng,
                                                           Trở giấc chim mơ, rộn đại ngàn.
                                                            Loáng thoáng lá đưa đùa gió lạc,
                                                            Rì rào suối lượn nuối đêm tan.
                                                            Lều tranh lặng lặng bày kinh sách,
                                                            Cảnh vật êm êm thoảng khói nhang.
                                                            Biển ái lấp bằng đâu vọng động…
                                                            Lợi danh chẳng kiếm rõ an nhàn.

                                                                                        Tháng 9/2017
                                                                                           Minh Đạo
ttp://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://quangduc.com/author/post/10951/1/minh-dao
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
https://thuvienhoasen.org/p98/tho-nhac-phap-am
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114
http://www.hoalinhthoai.com/poetry/Tho-Van.html

Không có nhận xét nào: