Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

VƯỚNG MẮC (Xướng họa Đường thi)                                                                  VƯỚNG MẮC (Xướng )

                                                       Khởi tâm niệm niệm nghĩa vô thường,
                                                       Rõ thấu tham sân lũy kiếp vương.
                                                       Biết được ngược xuôi dò đạo nghiệp,...
                                                       Ngộ ra thống khổ chạnh niềm thương.
                                                       Ba sinh chìm nổi nhiều điên đảo,
                                                       Chín cõi lênh đênh lắm đoạn trường.
                                                       Giã biệt trần gian còn vướng mắc,
                                                       Bao giờ rủ bỏ hết tai ương!


                                                                                      Tháng 9/2017
                                                                                    Đao Quang Minh

                                                                   RŨ BỎ BỤI TRẦN.(Họa )

                                                        Không không sắc sắc chuyện đời thường.
                                                        Nghiệp chướng trầm luân cứ vấn vương.
                                                        Kí ức in hằn trăm nỗi nhớ.
                                                        Trầm tư thấm đẫm vạn niềm thương.
                                                        Tâm bình dạ ổn không sai hướng.
                                                        Trí tịnh lòng an mãi đúng đường.
                                                        Hướng thiện quay về bi trí dũng.
                                                        Cầu xin Phật Tổ bớt tai ương.


                                                                                          Sg 28/9/17 TĐ.
                                                                                          Trai Dang Van

Không có nhận xét nào: