Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

VIỄN LY (Tánh Thiện)VIỄN LY

Tánh ThiệnLời kinh ý Phật gởi trao
Ta nay xin nguyện khắc vào trong tâm
Muôn ngàn hướng đẹp sâu thâm
Đêm ngày gìn giữ nhiếp tâm hành trì .

Thông minh tài trí quyền uy
Mà không tu niệm lắm khi khó thành
Khiêm cung từ tốn phước lành
Mở lòng đối xử chân thành chẳng tham .

Viễn ly tên tuổi chức quan
Nhớ về cõi Phật lòng càng thảnh thơi
Dù cho biển cạn núi dời
Đời ta vẫn nhớ những lời Phật khuyên .


                   Tánh Thiện
                   20-9-2017

Không có nhận xét nào: