Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

GỌI GIÓ (Thơ)GỌI GIÓ (Tam ngôn, Ngũ ngôn, Thất ngôn liên hoàn)

Dưới trăng vàng
Gọi gió vang.
Đùa sóc ngủ,
Dỗi thuyền lan.
Vui ngày đã,
Rỗi tiết đang.
Đâu thủ ngã…
Rõ an nhàn.

Kẽo kẹt dưới trăng vàng
Chẳng kiếm rõ an nhàn.
Cành đưa đùa sóc ngủ,
Cá lượn dỗi thuyền lan.
Nẻo lặng vui ngày đã,
Hương đầy rỗi tiết đang
San bằng đâu thủ ngã…
Cây rừng gọi gió vang.

Giường xiêu kẽo kẹt dưới trăng vàng
Khẽ chuyển cây rừng gọi gió vang.
Rộn rã cành đưa đùa sóc ngủ,
Âm thầm cá lượn dỗi thuyền lan.
Lều tranh… nẻo lặng vui ngày đã,
Cỏ mạ … hương đầy rỗi tiết đang. (*)
Ái vọng san bằng đâu thủ ngã…
Phù hoa chẳng kiếm rõ an nhàn.

11/2018
Viên Minh

Đình Diệm
CHIỀU THU (Tam ngôn, Ngũ ngôn, Thất ngôn liên hoàn)
Lá thu vàng
Theo gió sang
Lùa hiên mai
Ngát nụ lan
Hương thu mộng
Thời xuân đan
Tình quê thắm
Mãi còn vang

Chiều thu nắng trải vàng
Lành lạnh heo may sang
Mây tụ bên thềm cỏ
Gió đùa dưới hiên lan
Hương trời đất thơm mộng
Sắc trúc mây biếc đan
Tĩnh lặng hương trà thoảng
Hồn quê hoài dạ vang

Thu về bát ngát nắng thu vàng
Thoáng nhẹ heo may thả lạnh sang
Bên chiều ngắm bóng mây tan tụ
Cuối bến nhìn sông gió tỏa lan
Tấc lòng sóng vỗ vương tình nhớ
Chút nghĩa sương đùn thấm dạ đan
Lặng lẽ trăng về hồn viễn mộng
Hương quê dìu mộng cứ hoài vang

Hương Thềm Mây
Đình Diệm GM.Nguyễn Dình Diệm 01.12.2018

Không có nhận xét nào: