Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

ƯƠM MẦM (Tho )


ƯƠM MẦM

(Chúc mừng Thầy Cô giáo nhân ngày 20/11/2018)
Ước mãi bao thời lễ giáo trong,
Ươm mầm tri thức chuyện hoài trông.
Lay niềm Doãn Thọ soi đường lẫn, (*)
Hiểu đạo Lạc Đồ thấu nghĩa song. (*)
Tử Hạ theo Thầy người chẳng quản, (**)
Sư Văn biến khúc kẻ luôn mòng. (***)
Xưa nay phẩm chất hằng cao trọng,
Rót dạ cho đời hạnh trí thông.
12/11/2018
Minh Quang
-----------------------
(*) Chuyên Húc Đế học Lạc Đồ
(*)Doãn Thọ là Thầy của Vua Nghiêu: Vua Nghiêu nói: “Đệ tử tầm sư đã lâu, vô cùng ngưỡng mộ tiên sinh, hôm nay đệ tử đến làm lễ bái sư, xin sư phụ đừng từ chối”.
Nói rồi, vua Nghiêu bước xuống dưới, quỳ xuống bái lạy. Doãn Thọ vội vàng đáp lễ. Hòa Trọng đem lễ vật bái sư dâng lên, Doãn Thọ vẫn muốn từ chối. Hòa trọng nói: “Hoàng thượng một lòng chân thành tột bậc, trai giới tắm gội rồi mới đến, xin tiên sinh chớ chối từ nữa”. Doãn Thọ mới đồng ý nhận lời.
(**)Tử Hạ
Người nước Vệ thời Xuân Thu, họ Bốc tên Thương, là học trò giỏi về văn học của Khổng Tử. Khổng Tử khen ông chính trực thẳng thắn, trong đầu không có tạp niệm.
“Bác học nhi đốc chí, thiết vấn nhi cận tư, nhân tại kỳ trung hỉ.”
(***)Sư Văn tôn sư kính học -”. Thái độ học tập của Sư Văn vô cùng nghiêm túc, sau khi thầy giáo giáo huấn rằng trước tiên phải làm được dụng tâm chuyên nhất Dùng chính tâm, chính niệm để đạt được sự thanh tịnh, thân tâm hòa làm một, đạt đến cảnh giới tương hòa với trời đất.

Hau NguyenducHau Nguyenduc VANG VỌNG HỒI CHUÔNG

Như giữa dòng sông nửa đục trong
Lòng không hoài niệm chẳng chờ trông
Chập chùng đêm tối, hình quên bóng
Man mác sương mờ, nguyệt vấn song
Thực đấy, hay chỉ là tưởng tượng
Ta chăng, dường vẫn mãi mơ mòng
Thực? Mộng? Hồi chuông vang vọng mãi
Biết đến bao giờ được quán thông
Hau Nguyenduc ĐặngHữu Ý

Viên Minh NÉT ĐẸP SOI CÙNG

Lễ giáo lưu truyền vốn đã trong,
Soi cùng nét đẹp mọi người trông.
Tương lai vun quén đừng nên lẫn…
Quá khứ tô bồi vẫn thế song.
Rõ biết cha ông hoài dạ quản,
Tìm xem con cháu thấu tim mòng…
Vui thay nghề nghiệp thời chưa cỗi,
Cứ mãi xây niềm vạn sự thông.

14/11/2018
Viên Minh

Không có nhận xét nào: