Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

MƠ (Thơ xướng họa)

                                                                          ( Hình Internet )


Mong nhiều chẳng toại mãi hồn ngây,
Mơ chuyện xa rồi… ngắm gió mây!
Mắt ướt ưa nhìn tan thuở ấy,
Môi hồng khẽ chạm rộn ngày đây.
Mủi người tình vội như đàn nẩy,
Mát nẻo duyên hờ tựa cánh bay.
Mình sánh niềm trao còn chút mảy,
Mặn mà cái nghĩa bận lòng thay…
11/2018
Minh Quang

Viên Minh DẠ NGÂY
Mãi thỏa hương trần chuốc dạ ngây,
Mong từng nét liễu tựa làn mây…
Môi hồng rạng rỡ tan ngày ấy,
Mắt ngọc mơ huyền để nỗi đây.
Mến nghĩa si người xui mộng đẩy,
Mê tình lỗi nẻo ngại đời bay.
Mà thôi vẫy hết không còn mảy,
Mỏi… cũng qua rồi, hạnh phúc thay!
11/2018
Viên Minh

Đình Diệm HTM
CHÚT NHỚ
Kỷ niệm bao mùa tuổi biếc ngây
Buồn vui thả mộng duỗi theo mây
Thơm màu phượng đỏ mơ ngày ấy
Ngát sắc hoa tươi mộng buổi đây
Lối cỏ đường thu tình thắm đẩy
Bờ lau lối hạ nghĩa nồng bay
Thời gian mặn nhạt còn chi mấy
Chút nhớ thoi lòng chạnh dạ thay.
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Dình Diệm 25.11.2018

Không có nhận xét nào: