Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

PHẦN THƯỞNG

                                                             

                                                                                        PHẦN THƯỞNG
 
                                                                Tặng cháu Lê Vũ Minh Triết   

                                          Kỷ năng rèn luyện toán Ku  mon 
                                          Nhật Việt trường chuyên chọn một môn 
                                          Học tập  từng ngày càng nhã nhặn 
                                          Thi đua năm tháng thấy lanh khôn
                                          Bục cao Thầy xướng anh lòng nể
                                          Trò thấp Cô khen bạn dạ cồn
                                          Viết vội dòng thơ mừng kết quả
                                          Bình minh tỏa rạng thoát hoàng hôn

                                                              Minh Đạo – 20/11/2015


Không có nhận xét nào: