Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

KÍNH MỪNG THƯỢNG THỌ

                                              KÍNH MỪNG THƯỢNG THỌ
                                                            Kính tặng: Bà cùng anh chị Đức Quang

                                         Kính mừng thượng thọ cháu con mong
                                         Cảnh đẹp người xinh tựa nhánh sông
                                         Đón nhận đời vui không gợn sóng
                                         Cầu mong vạn sự thảy hanh thông

                                                                          Minh Đạo - 2015

                                                

Không có nhận xét nào: