Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

VỀ KHUYA


                                                             

                                                                                                      VỀ KHUYA

                                                     Nhộn nhịp khuya về lắm nỗi riêng
                                                     Người đi kẻ lại thấy liên miên
                                                     Hàng rao góc phố  đìu hiu muộn
                                                     Xe rú bên tai rối rắm phiền
                                                     Dựa cảnh nương đời thêm lụy tục
                                                    Theo duyên tựa trí chẳng bình yên
                                                    Còn xa khó bước qua bờ giác
                                                    Không dễ điều tâm sống tự nhiên

                                                                                       Minh Đạo - 2015Không có nhận xét nào: