Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

THUYỀN CÂU

                                 
                                                                                             THUYỀN CÂU

                                                 Lênh đênh thuyền nhỏ cảnh phai mầu
                                                 Lặng lẽ theo dòng mắc lưới câu
                                                 Lấp lánh trăng soi mây hiện bóng
                                                 Lao xao nước chảy sóng ngoi đầu
                                                 Chiều lên chim hướng về đồi vắng
                                                 Đêm xuống cá tìm đến vực sâu
                                                 Lờ lững trôi êm càng tĩnh mịch
                                                 Khuya dần ngư phủ với canh thâu

                                                                                Minh Đạo - 2015  


Không có nhận xét nào: