Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

DUYÊN XƯA

                     
               
                                 

                                                                         DUYÊN XƯA
                                                                                      Nương vần Duyên chiều - XY

                                         Chẳng rõ hôm nay nghĩ cảnh này,
                                         Lâng lâng giả bộ chạm vào tay.
                                         Ngỡ ngàng tìm lại  tim rung nhẹ,
                                         Bẽn lẽn nhận ra  lệ ứa đầy.
                                         Nhớ lúc đò Cồn chiều rộn rã,
                                         Mơ khi Đập Đá sáng nồng say.
                                         Dáng em anh giữ trong trang giấy,
                                         Cách trở xa xôi với những ngày.

                                                                               Minh Đạo
                                                               

Không có nhận xét nào: