Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

TRI ÂN

                                               
                           
                                                            TRI ÂN

                                    Công ơn dạy dỗ chẳng đầy vơi
                                   Thất bại vinh quang cũng  đến nơi
                                   Mấy thuở gặp thầy  cần những lúc
                                   Nhiều khi có việc giúp bao lời
                                   Trăm đường lận đận luôn in bóng
                                   Vạn nẻo thênh thang mãi nhớ thời
                                   Chồng chất tháng năm mong tái ngộ
                                  Thâm ân nghĩa trọng khắc trong đời

                                                              Minh Đạo - 2015

                                                                

Không có nhận xét nào: