Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

NẰM VIỆN

                                                                            
                                                                       


                                                                           NẰM VIỆN

                                                     Bệnh hoạn không trừ cả một ai
                                                    Sáng nay thức dậy thấy đau hoài
                                                    Ta xi  vội đến đưa Gia Định ( *  )
                                                    Săn sóc tìm ra bệnh cũng tài

                                                    Tiết niệu khoa phòng nhận chuyển qua
                                                    Chỗ nằm bệnh ghép một giường ba( ** )
                                                    Người ngang kẻ dọc cùng thông cảm
                                                    Mới hiểu dân ta quả thực là

                                                    Y khoa xét nghiệm một ngày qua
                                                    Chụp lớp siêu âm sớm nhận ra
                                                    Bệnh trạng giảm dần chờ xuất viện
                                                    Con người khoa học tiến đường xa

                                                     Vui thay cuộc sống chóng đổi thay
                                                     Bệnh trọng hiểm nguy chữa được ngay
                                                     Khoa học giúp người luôn đổi mới
                                                     Mang ơn tất cả sống đời này

                                                                                                                                                 (*) BV Gia Định
                                                                                                                                               (**) Ba người một giường


                                                                                             Minh Đạo – 6/2015 

Không có nhận xét nào: